Hvidvask, forretningsomgang og legitimation
Print Friendly, PDF & Email

Det handler om din tryghed

At drive sparekasse handler i dag om meget andet end at hjælpe vores kunder med at have en sund økonomi og råd til at realisere så mange drømme som overhovedet muligt.

Én af de andre meget vigtige opgaver, vi har, er at hjælpe myndighederne med at forhindre hvidvask af penge, skatteunddragelse, socialt bedrageri og terrorfinansiering.

Det er en opgave, vi tager meget alvorligt. Både for at hjælpe myndighederne, men også for at du som kunde kan være tryg ved, at din sparekasse ikke bliver misbrugt til økonomisk kriminalitet.

Derfor vil du opleve, at vi kan finde på at stille dig nogle spørgsmål, og af og til beder vi også om at få en kopi af dit sundhedskort og kørekort. Det er ikke kun dig, der bliver udsat for det. Det gælder alle vores kunder.

Derfor stiller vi så mange spørgsmål

Ifølge Hvidvaskloven skal vi, og alle andre pengeinstitutter, kende vores kunder og deres formål med at være kunde hos os. Det er derfor, at vi beder om kopi af pas og sundhedskort, og det er derfor, vi beder alle nye kunder oplyse formålet med at være kunde hos os samt det forventede forretningsomfang. Selv om du har været kunde hos os i flere år, kan du også opleve at blive spurgt. Vi skal nemlig også sikre os, at de oplysninger, vi har, er tidssvarende. Du kan læse mere om formål og omfang her.

For at sikre, at vi lever op til vores opgave og hjælper myndighederne med at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering, så sker der en løbende overvågning af transaktionerne i Sparekassen. Hvis der sker noget på en konto, som ikke stemmer overens med det, du som kunde har oplyst i ”formål og omfang”, så ser vi nærmere på det og kontakter dig måske for at få hjælp til at finde ud af, hvad der ligger bag.

Det gør vi ikke for at mistænkeliggøre dig. Vi ser det som en service, hvor du kan være tryg ved, at hvis din konto bliver misbrugt, så gør vi vores bedste for at opdage det.

Se Finans Danmarks video, hvor juridisk direktør Kjeld Gosvig-Jensen svarer på, hvorfor bankerne stiller så mange spørgsmål

Spørgsmål og svar om hvidvask

Hvorfor kræver banken at se mit pas eller kørekort?

Hvidvasklovens § 11 siger, at banken skal indhente identitetsoplysninger om alle sine kunder og kontrollere de indhentede oplysninger. Banken skal som minimum kende kundens navn og cpr-nr. Hvidvaskloven tager ganske vist ikke direkte stilling til, hvilke type dokumentation der skal benyttes som kontrol. I Finanstilsynets vejledning til loven står der imidlertid, at det f.eks. kan være, at bankerne får forevist pas eller kørekort som dokumentation – det kan også kombineres med eksempelvis sundhedskort.

Tilsynets anbefaling til, hvilken dokumentation, der skal benyttes, er derfor ret klar. Læg dertil, at tilsynet normalt lægger sin egen vejledning til grund ved tilsynsbesøg. Det er den virkelighed, banker agerer i – derfor beder de som oftest også om pas.

Andre officielle dokumenter som eksempelvis dåbsattest, vielsesattest eller årsopgørelser kan også anvendes som dokumentation.

Hvorfor skal helt almindelige lønmodtagere også granskes for hvidvask?

Bankerne skal kende alle deres kunder – uanset forretningsomfang og formål. Bankerne skal også foretage individuelle risikovurderinger af alle kundeforhold. Og selv om det lyder besnærende bare at fjerne overvågningen af transaktioner fra alle “almindelige lønmodtagere”, vil det være i direkte modstrid med loven.

Bankerne skal sikre sig, at kundernes oplysninger løbende opdateres. Det betyder, at banken kan være forpligtet til at spørge til kundens oplysninger og dokumentation flere gange i løbet af kundeforholdet.

Bankernes indsats for at kende sine kunder så godt som muligt kan sammenlignes med sikkerhedskontrollen i lufthavnen, hvor alle bidrager til den fælles sikkerhed.

Jeg har ingen lån i banken – og jeg har aldrig overtræk. Hvorfor skal jeg identificere mig?

Kravet om kundekendskab handler ikke om kredit eller risikoen for tab. Det er et spørgsmål om at forhindre hvidvask og terrorfinansiering, som bankerne tager meget alvorligt. Derfor følger vi lovens intention og beder alle kunder om at identificere sig.

Bankernes indsats for at kende sine kunder så godt som muligt kan sammenlignes med sikkerhedskontrollen i lufthavnen, hvor alle bidrager til den fælles sikkerhed.

Jeg har allerede vist pas én gang. Nu bliver jeg spurgt igen. Hvorfor?

Bankerne har pligt til at indhente nye oplysninger og dokumentation, hvis man bliver usikker på, om de tidligere oplysninger er korrekte eller tilstrækkelige. Derudover skal banken løbende holde kunders oplysninger og dokumentation opdateret.

Hvis man er kunde i flere institutter, skal man identificere sig i alle institutterne.

Gælder reglerne også i realkreditinstitutter?

Ja, alle kreditinstitutter – det vil sige både banker, sparekasser, andelskasser og realkreditinstitutter – skal have kontrolleret deres kunders identitet.

Banken stiller mig mange personlige spørgsmål?

Banken skal have et godt kendskab til alle sine kunder. Det betyder, at banken ofte skal kende til kundens formål med kundeforholdet til banken, kundes forventede brug af banken og omfanget heraf, kundens formue og formuens oprindelse.

Det kan f.eks. være, at kunden forventer flere gange at overføre penge til udlandet, fordi kunden har et familiemedlem i udlandet eller fordi kunden ejer et sommerhus i udlandet.

Hvorfor spørger banken, de kan jo bare se på min konto?

Banken skal kunne dokumentere de oplysninger, som banken bruger til at kende kunden. Banken kan derfor ikke nøjes med, at bankens rådgiver kender kunden godt. Desuden kan banken ikke se kundens kontooversigt på samme måde, som kunden selv. Banken kan f.eks. ikke se forretningsnavne eller beskeder, der er sendt med en overførsel.

Har banken ret til at opbevare en kopi af mine legitimationsdokumenter?

Ja. Både hvidvasklovens § 30 og afsnit 26 i tilsynets vejledning siger klart, at man som bank har pligt til at opbevare en kopi af dokumentationen for kundens oplysninger.

Formålet med reglerne er, at bankerne har et godt betryggende kendskab til deres kunder, og at de kan godtgøre det over for tilsynet.

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så holder vi dig opdateret med, hvad der sker i Sparekassen.

  • Jeg accepterer, at Middelfart Sparekasse må kontakte mig på e-mail om relevante emner som pension og investering samt alle de kultur- og sportsarrangementer Middelfart Sparekasse arrangerer eller støtter. Jeg accepterer desuden, at mine data behandles med henblik på at sende mig så relevant information som muligt.Læs mere om betingelserne for Middelfart Sparekasses nyhedsbrev her >>

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.