Anbefal Middelfart Sparekasse
Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Middelfart Sparekasse har netop leveret et resultat før skat på 40,1 mio. kr. i første halvår af 2015 mod 31,5 mio. kr. for samme periode sidste år. Det svarer til en stigning på 27 %. Resultatet er skabt i overensstemmelse med de besluttede planer om en balanceret og kontrolleret vækst i Sparekassens ’Strategi 2015’.

Sparekassen er i god form

Sparekassens nettorente- og gebyrindtægterne er steget med 17,8 % i forhold til første halvår 2014. Stigningen i indtægterne skal sammenholdes med en stigning i omkostningerne til personale og administration på 16,9 %. Den positive udvikling kan også mærkes på balancen i Middelfart Sparekasse. I løbet af de seneste 12 måneder er Sparekassens indlån vokset med 17,5 %, og udlånet er vokset med 5,6 %. Middelfart Sparekasses egenkapital er ligeledes i vækst. I løbet af de seneste 12 måneder er Sparekassens egenkapital steget fra 793 mio. kr. til 912 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 15 %. Sparekassens kapitalprocent udgør herefter 14,6 % mod et solvensbehov på 9,3 %.

”Middelfart Sparekasse har udviklet sig meget tilfredsstillende, og kigger man på tallene fra halvårsregnskabet, så er det tydeligt, at Sparekassen er et solidt pengeinstitut, der både har likviditeten og soliditeten til at støtte op om vores kunders finansieringsbehov i hele Sparekassens markedsområde”, siger Martin Nørholm Baltser.

Sparekassens gode indtjening og tilfredsstillende egenkapitalforhold udmønter sig i en sund sammensætning af kapitalen i Middelfart Sparekasse, hvor al statslig finansiering fra finanskrisens tid er indfriet. Kapitalforholdene er i dag sammensat af egenkapital på 912 mio. kr. plus ansvarlig kapital på 50 mio. kr., som er optaget i slutningen af 2013.

Nye afdelinger, flere medarbejdere samt stor kundetilgang

Middelfart Sparekasses bestyrelse og direktion ønsker at anvende den styrkede egenkapital og de øvrige solide takter i Sparekassens økonomi til fortsat at forfølge en sund organisk vækst. Således er der i løbet af det seneste år etableret en ny afdeling i Hørning samt tilført yderligere ressourcer til det øvrige afdelingsnet. Væksten i afdelingsnettet indebærer en betydelig stigning i antallet af medarbejdere, der ved halvåret er oppe på ca. 280. Ifølge Martin Nørholm Baltser kan Sparekassens positive udvikling tilskrives de engagerede medarbejdere samt de mange loyale kunder.

”Den positive udvikling kan i stor udstrækning henføres til en særdeles dygtig og engageret medarbejderstab, gode loyale kunder samt en stor tilgang af nye kunder. Faktisk er det sådan, at vi i denne tid byder velkommen til 1-2 kolleger om ugen og næsten 700 kunder om måneden”, udtaler adm. direktør Martin Nørholm Baltser og fortsætter: ”Vi bestræber os på at tilbyde en kompetent og personlig betjening, og derfor er vi også meget stolte over, at vi for 2. år i træk er blevet kåret til det pengeinstitut i Danmark med de mest tilfredse kunder”.

Middelfart Sparekasse har 58.894 kunder pr. 30. juni 2015 mod 53.235 kunder året før. Det svarer til en nettovækst på 10,6 %.

Bestyrelse og direktion er meget tilfredse med Sparekassens situation grundet følgende forhold:

  • Resultat på 40,1 mio. kr. før skat – en stigning på 27 %
  • Nettorente- og gebyrindtægterne vokser med 17,8 %
  • Nettokundetilgang på 10,6 % • Udlånsstigning på 5,6 %
  • Indlånsstigning på 17,5 %
  • En stigning i egenkapitalen på 15 %
  • Rum til sund organisk vækst i Sparekassens voksende afdelingsnet
  • Danmarks mest tilfredse kunder!
  • Middelfart Sparekasse overholder tillige alle krav i Finanstilsynets Tilsynsdiamant. Tilsynsdiamanten giver et billede af, om et pengeinstitut drives med det rette niveau af risici. Sparekassen har siden indførelsen af Tilsynsdiamanten altid levet op til kravene heri.

 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så holder vi dig opdateret med, hvad der sker i Sparekassen.

  • Jeg accepterer, at Middelfart Sparekasse må kontakte mig på e-mail om relevante emner som pension og investering samt alle de kultur- og sportsarrangementer Middelfart Sparekasse arrangerer eller støtter. Jeg accepterer desuden, at mine data behandles med henblik på at sende mig så relevant information som muligt.Læs mere om betingelserne for Middelfart Sparekasses nyhedsbrev her >>

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.