Martin Baltser, Middelfart Sparekasse halvårsrapport 2018
Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Med et overskud før skat på koncernniveau på 61 mio. kr. kan Middelfart Sparekasse se tilbage på et meget tilfredsstillende første halvår af 2018. Godt nok er overskuddet cirka 13 mio. kr. under resultatet for første halvår 2017, men det var helt ventet, da positive kursreguleringer bidrog ekstraordinært til resultatet i første halvår 2017.

“Vi er lykkedes med de ting, vi satte os for ved årets indgang. Vores forretning vokser fortsat – vi får flere kunder, udlånet stiger, og det samme gør vores indtægter. Samtidig har vi haft som mål at holde igen med vores udgifter, og også det er lykkedes i første halvår. Så bortset fra de ekstraordinære indtægter i første halvår 2017 leverer vi et stærkere halvårsregnskab i år,” siger Martin Baltser, adm. direktør i Middelfart Sparekasse.

Indtægterne stiger mere end udgifterne

Sparekassens toplinje, netto rente- og gebyrindtægterne, er vokset med 5,6 procent til 258,6 mio. kr. Det er særligt provisions- og gebyrindtægterne, der
bidrager til stigningen.

“Tallene viser, at vores rolle som pengeinstitut langsomt forandrer sig. Tidligere var renteindtægterne fra udlån vores langt største indtægtskilde. Nu er posterne renteindtægter og gebyr- og provisionsindtægter næsten lige store. Vi har i stigende grad en rolle som distributør af produkter fra samarbejdspartnere som Totalkredit, DLR Kredit, Sparinvest og nærpension. Kunderne efterspørger rådgivning om bolig, investering og pension, og kombinationen af en bred vifte af produkter og personlig rådgivning i det lokale pengeinstitut falder i kundernes smag,” siger Martin Baltser.

Som eksempel på, hvor meget samarbejdspartnerne fylder i sparekassen nævner han, at sparekassens udlån er på 5,6 mia. kr., mens sparekassen formidler obligationslån for 20 mia. kr. gennem Totalkredit og DLR Kredit.

“Vi yder et stykke arbejde og tager også en risiko, og begge dele skal vi naturligvis have betaling for. Det er forklaringen på, at særligt vores provisionsindtægter stiger,” siger Martin Baltser.

Indlån vokser mere end udlånet

Sparekassen har i dag indlån for næsten 9,8 mia. kr. inkl. indlån i puljeordninger. Indlånet voksede også i første halvår af 2018 mere end udlånet – et tydeligt tegn på, at kunderne fortsat sparer op frem for at kaste sig ud i nye investeringer.

“Jeg hæfter mig særligt ved, at kunderne i større stil placerer indlån i puljeordninger, hvilket vi også rådgiver dem til, for at opnå en bedre forrentning end nul procent på en almindelig indlånskonto,” siger Martin Baltser.

Egenkapital på næsten 1,2 mia. kr.

Han kan se egenkapitalen vokse til nu næsten 1,2 mia. kr. Kapitalprocenten er 15,1, og med landets måske laveste solvensbehov på 8,5 procent har sparekassen en solvensoverdækning på 4,8 procent, når den lovpligtige kapitalbevaringsbuffer på 1,88 procent er trukket fra.

“For hele tiden at kunne leve op til myndighedernes kapitalkrav er det vigtigt, at vi gennem solide overskud polstrer sparekassen yderligere. At drive sparekasse handler for os om meget andet end tallet på bundlinjen, men de gode resultater er forudsætningen for, at vi kan drive en sparekasse, hvor der er tid til kunderne, godt at være medarbejder og råd til at give noget igen til de byer, vi har afdelinger i,” siger Martin Baltser.

Læs mere her

Hvis du vil dykke dybere ned i vores halvårsregnskab, så kan du læse hele halvårsrapporten her.

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så holder vi dig opdateret med, hvad der sker i Sparekassen.

  • Jeg accepterer, at Middelfart Sparekasse må kontakte mig på e-mail om relevante emner som pension og investering samt alle de kultur- og sportsarrangementer Middelfart Sparekasse arrangerer eller støtter. Jeg accepterer desuden, at mine data behandles med henblik på at sende mig så relevant information som muligt.Læs mere om betingelserne for Middelfart Sparekasses nyhedsbrev her >>

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.