Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat på 73,1 mio. kr. i regnskabsåret 2014 mod 22,4 mio. kr. i 2013. Resultatet ligger klart over målet i Sparekassens Strategi 2015 samt budgettet for 2014, hvor der var budgetteret med 40 – 60 mio. kr. Resultatet betegnes som meget tilfredsstillende.

Vækststrategien lykkes

Sparekassens Strategi 2015 er en kontrolleret vækststrategi, hvilket afspejler sig tydeligt i regnskabet:

 • En stigning i indlånet på 15,9 %
 • En stigning i udlånet på 9,5 %
 • En stigning i nettorente- og gebyrindtægter på 11,9 %
 • En stigning i antal medarbejdere fra 232 til 260
 • En nettotilvækst på 4.300 kunder til nu næsten 56.300 kunder.

Egenkapitalen er vokset betydeligt

Sparekassens egenkapital er steget fra 728 mio. kr. til 854 mio. kr. gennem de seneste 12 måneder. Der er tale om en betydelig stigning i egenkapitalen som et resultat af den meget tilfredsstillende indtjening og en fortsat stærk opbakning fra Sparekassens garanter.

“Det er en særdeles positiv udvikling, der cementerer Middelfart Sparekasse som et solidt og velindtjenende pengeinstitut. Vi har likviditeten og soliditeten til at støtte op om vores kunders finansieringsbehov i hele Sparekassens markedsområde”, siger adm. direktør Martin Nørholm Baltser.

Nye afdelinger og nye kollegaer i Sparekassen

Egenkapitalens vækst og de øvrige solide takter i Sparekassens økonomi understøtter gennemførelsen af Sparekassens planlagte vækststrategi med etablering af nye afdelinger. Medio 2014 er der således etableret en afdeling i Hørning syd for Århus. Hørning afdelingen følger de seneste års filialetableringer i Aarhus, Esbjerg, Odense (erhverv) samt pensions- og formueafdelingen i Roskilde. De nye afdelinger beskæftiger i dag tæt ved 50 medarbejdere ud af Sparekassens i alt 260 medarbejdere.

“Jeg er stolt af, at vi er i stand til at gå imod strømmen og etablere afdelinger, hvor vi vægter tilgængelighed højt og er i stand til at servicere både erhvervs- og privatkunder på alle fronter – både i kassen, digitalt og i et personligt møde”, udtaler Martin Nørholm Baltser.

Bedst til kunder

Sparekassens strategi betyder en øget kundeorientering og en vision, der sigter mod at være og blive bedst til kunder. Vores berettigelse som pengeinstitut er, at vores kunder har tillid til os og til, at vi kan levere et langsigtet og stabilt fundament for deres økonomi. I erkendelse heraf er vores vision at blive bedst til kunder, udtaler Martin Nørholm Baltser.

Analyse Danmarks årlige bankanalyse fra juli 2014 viser, at Middelfart Sparekasse er det pengeinstitut, der har de mest tilfredse kunder. Derudover har Finanssektorens Uddannelsescenter i Skanderborg gennemført en omfattende kundeundersøgelse i efteråret 2014, der viser, at Middelfart Sparekasse ligger nr. 1 i kundetilfredshed blandt mellemstore pengeinstitutter – såvel for privatkunder som for erhvervskunder.

Når Middelfart Sparekasse klarer sig flot i kundetilfredshedsmålingerne, skal forklaringen ifølge Martin Baltser findes blandt tilfredse medarbejdere i Sparekassen. I 2014 deltog Middelfart Sparekasse for 13. gang i Great Place to Works medarbejderundersøgelse, som årligt kårer Danmarks bedste arbejdspladser. I undersøgelsen svarer 99 % af medarbejderne, at Sparekassen er et godt sted at arbejde, og samlet placerer Sparekassen sig som nr. 5, hvilket ligger inden for de målsætninger, Sparekassen arbejder med på dette vigtige område. 5. pladsen er i øvrigt den bedste placering inden for den finansielle sektor.

Kapitalplanen er på plads

Sparekassens indtjening og tilfredsstillende egenkapitalforhold sikrer en kapitalplan, der er på plads frem mod år 2019, hvor alle CRD-IVkrav er indfaset. Kapitalgrundlaget består pr. 31/12 2014 af egenkapital på 854 mio. kr. samt et ansvarligt lån på 50 mio. kr., i alt 904 mio. kr. Kapitalgrundlaget svarer til en solvens på 14,7 % mod et solvensbehov på 8,6 %. Sparekassens solvensoverdækning er således 6,1 %-point.

Følgende forhold anses som særligt tilfredsstillende:

 • Koncernresultat på 75 mio. kr. før skat
 • Netto 4.300 nye kunder i 2014
 • Likviditetsoverdækning på 140,7 %
 • Indlånsoverskud på 857 mio. kr.
 • Sparekassen er helt fri af statslige lån og hybrid kapital
 • Rum til sund organisk vækst i Sparekassens afdelingsnet
 • Sparekassen udvikler sig i overensstemmelse med ”Strategi 2015 – Den gyldne middelvej”.

Tilsynsdiamant

Middelfart Sparekasse overholder tillige alle krav i Finanstilsynets Tilsynsdiamant. Tilsynsdiamanten giver et billede af, om et pengeinstitut drives med det rette niveau af risici. Sparekassen har siden indførelsen af Tilsynsdiamanten altid levet op til kravene heri.

Fald i nedskrivningerne

Middelfart Sparekasses tab og nedskrivninger på udlån og kreditter var på 73 mio. kr. i 2014 mod 110 mio. kr. i 2013. Denne post er dermed betydeligt forbedret, hvilket er en af årsagerne til den samlede resultatfremgang i Sparekassen. Den positive udvikling er et billede af en økonomisk bedring hos både privat- og erhvervskunder i Sparekassens markedsområde. Det forventes, at tab og nedskrivninger falder yderligere i 2015.

Positive kursreguleringer

Sparekassen har haft positive kursreguleringer på 10 mio. kr. i 2014 mod 30 mio. kr. i 2013. Resultatet af Sparekassens likviditetsdispositioner er dermed samlet set tilfredsstillende.

Forventninger til 2015

Sparekassens gode likviditets- og egenkapitalforhold giver fortsat plads til nye kunder. “Især er Sparekassen meget interesseret i at låne penge ud til privatkunder samt finansiere de mindre og mellemstore erhvervsdrivende i hele vores markedsområde”, slutter adm. direktør Martin Nørholm Baltser. For 2015 forventer Sparekassen en fortsat tilfredsstillende udvikling i det økonomiske resultat. Der budgetteres således med et resultat på 60 – 80 mio. kr. før skat på koncernniveau.

Tilmeld nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så holder vi dig opdateret med, hvad der sker i Sparekassen.

 • Jeg accepterer, at Middelfart Sparekasse må kontakte mig på e-mail om relevante emner som pension og investering samt alle de kultur- og sportsarrangementer Middelfart Sparekasse arrangerer eller støtter. Jeg accepterer desuden, at mine data behandles med henblik på at sende mig så relevant information som muligt.Læs mere om betingelserne for Middelfart Sparekasses nyhedsbrev her >>

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.