Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Folketinget vedtog lovforslaget om strammere regler for økonomisk kriminalitet, der trådte i kraft d. 1. juli. Lovforslaget indeholder en række tiltag, der har betydning for helt almindelige virksomheder. Hovedelementerne er nævnt i det følgende, hvoraf reglerne omkring hvidvask er særlig interessante.

Lovforslaget kommer i forlængelse af stigningen i antallet af sager om økonomisk kriminalitet og er vedtaget for at forbedre betingelserne omkring forebyggelse, efterforskning og retsforfølgning af disse sager.

Hvidvasklovens kontantforbud

Der har hidtil været et forbud mod at forhandlere af genstande, fx bilforhandlere, guldsmede, og auktionsholdere modtager kontantbetalinger på 100.000 kr., uanset om betalingen måtte ske på én gang eller som flere betalinger, der er indbyrdes forbundet. Forbuddet mod at modtage store kontantbetalinger udvides til at omfatte alle erhvervsdrivende, som ikke er underlagt hvidvasklovens undersøgelses- og underretningspligt. Det betyder i praksis, at alle erhvervsdrivende undtagen eksempelvis advokater, revisorer, ejendomsmæglere og virksomheder inden for den finansielle sektor vil være omfattet. Herudover nedsættes den hidtidige beløbsgrænse fra 100.000 kr. til 50.000, så erhvervsdrivende – bortset fra de ovennævnte undtagelser, må ikke modtage kontantbetaling eller indbyrdes forbundne betalinger på over 50.000 kr. Det betyder, at fx et rejsebureau eller en entreprenør ikke lovligt vil kunne modtage kontantbetalinger på 50.000 kr. eller derover.

Der er ikke ændret på de gældende principper for fastsættelse af bødestørrelsen i tilfælde af overtrædelse af reglerne. Bøderne svarer til 25 % af de beløb på over 50.000 kr., som er modtaget i de enkelte handler, dog mindst 10.000 kr.

Flere redskaber for at spore ulovlige pengestrømme

Fremover kan politiet spærre beløb på en bankkonto i en kortvarig periode, hvis der er grund til at tro, at beløbet har tilknytning til bl.a. hvidvask. Og det uden kravet om mistanke med rimelig grund, i forbindelse med beslaglæggelse, er opfyldt. Det vil styrke mulighederne for beslaglæggelse og senere konfiskation af udbyttet fra alvorlige strafbare forhold, herunder i sager om kædesvig

Politiet får også mulighed for med blot én retskendelse at følge en transaktion gennem flere banker mv. (kendelse på transaktion) Det gør det lettere at følge pengestrømme, så risikoen for, at et beløb forsvinder ud af syne mindskes. I dag skal politiet bruge en ny kendelse, hver gang de økonomisk kriminelle forsøger at bruge en ny bank eller et nyt selskab som skjulested, og det har besværliggjort arbejdet med at opklare mere organiseret svindel. Desuden udvides muligheden for hemmelig ransagning, sådan at den også omfatter visse former for alvorlig kriminalitet med et væsentligt økonomisk udbytte, der typisk begås i mere organiseret form.

Andre væsentlige elementer i loven er forældelsesfristerne, der forlænges for strafansvaret for overtrædelse af en række love på det erhvervsretlige område. Det forbedrer også mulighederne for at inddrive konfiskationskrav. Desuden forhøjes strafferammen for kursmanipulation og bestikkelse. Endelig udvides muligheden for at fratage kriminelle retten til at drive virksomhed i selskabsform samtidig med at strafferammen for at medvirke til, at en person, der er frakendt retten til at drive virksomhed, fortsat gør det, forhøjes.

Læs mere om reglerne her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så holder vi dig opdateret med, hvad der sker i Sparekassen. Samtidig er du med i konkurrencen om et gavekort á 500 kroner.

Tilmeld nyhedsbrev

I vores nyhedsbrev holder vi dig ajour med alt, hvad der sker i Sparekassen.

Det er gratis at modtage nyhedsbrevet, og du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Læs mere om nyhedsbrevet her