Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Et nyt lovforslag skal være med til at fremme små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne og likviditet. Som følge af et nyt EU-direktiv er renteloven pr. 1. marts 2013 ændret for at komme forsinkede betalinger til livs. Det betyder nye rammer for fastsættelsen af betalingsfrister og renter i erhvervsforhold.

Fremadrettet bliver større virksomheder og offentlige myndigheder afskærmet fra at presse leverandører til lange betalingsfrister. Samtidigt bliver det muligt for virksomhederne at indhente et fast kompensationsbeløb i erhvervsforhold ved forsinket betaling. På samme måde hæves også renten (morarenten) ved overskridelse af betalingsfristen. Med undtagelse af rentestigningen berører reglerne ikke aftaler med forbrugere.

Betalingsaftaler mellem virksomheder

To erhvervsdrivende parter kan fremover maksimalt aftale en betalingsfrist på 30 dage. De 30 dage skal regnes fra det tidspunkt, hvor kreditor afsender eller fremsætter anmodning om betaling. Det vil sige, at to parter altså som udgangspunkt ikke længere kan aftale, at modtageren af en given ydelse først skal betale efter eksempelvis 3 måneder.

Hvis parterne ønsker det, er det dog muligt for to erhvervsdrivende at aftale en betalingsfrist, der ligger ud over de 30 dage. Parterne kan aftale en længere frist, hvis to betingelser er opfyldt:

  1. Den forlængede frist er udtrykkeligt godkendt af kreditor, og
  2. en forlængede frist er ikke urimelig over for kreditor.

 

Aftaler indgået mellem en virksomhed og en offentlig myndighed

Når det handler om aftaler indgået mellem en virksomhed og en myndighed er det som udgangspunkt ikke muligt at aftale længere betalingsfrister end 30 dage, når myndigheden er skyldneren.

Ingen regler uden undtagelser – det er dog nogle typer af offentlige myndigheder, hvor der kan aftales en betalingsfrist op til 60 dage. Desuden er der mulighed for at opdele betalingen i rater.

Kompensation og ikrafttrædelse

Ved forsinket betaling kan kreditor kræve et fast kompensationsbeløb til dækning af rimelige inddrivelsesomkostninger – medmindre forsinkelsen ikke beror på skyldners forhold. Størrelsen af kompensationen fastsættes af justitsministeren, og denne ret kan ikke gyldigt fraviges mellem parterne.

Reglerne er trådt i kraft pr. 1. marts og gælder også for aftaler indgået før den 1. marts, såfremt kreditors krav forfalder efter denne dato.

Læs mere om de nye regler omkring betalingsfrister her på Dansk Erhvervs side

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så holder vi dig opdateret med, hvad der sker i Sparekassen. Samtidig er du med i konkurrencen om et gavekort á 500 kroner.

Tilmeld nyhedsbrev

I vores nyhedsbrev holder vi dig ajour med alt, hvad der sker i Sparekassen.

Det er gratis at modtage nyhedsbrevet, og du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Læs mere om nyhedsbrevet her