Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Folketinget vedtog den 16. maj en lov om ændringen af selskabsloven. Den betyder bl.a., at det bliver muligt at oprette en ny selskabsform, dvs. at man kan stifte et iværksætterselskab (IvS) med blot 1 kr. i selskabskapital. Samtidig er kapitalkravet sat ned for anpartsselskaber fra 80.000 kroner til 50.000 kroner. En tredje væsentlig ændring er muligheden for at flytte selskabets hjemsted.

Ændringerne af loven er omfangsrig, fordi den også indeholder en række tekniske ændringer og sproglige rettelser – de væsentligste er beskrevet nedenfor. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der p.t. ikke er fastsat en dato for ændringslovens ikrafttræden, så det er endnu ikke muligt at gøre brug af de nye regler om iværksætterselskab, nedsættelsen af kapitalkravet for anpartsselskaber mv.

Ny selskabsform – Iværksætterselskab (IvS)

Med ændringen af loven er det blevet muligt at stifte et iværksætterselskab – de såkaldte ”IvS’er”, der kan stiftes med 1 kr. i startkapital. I praksis er det et anpartsselskab, der skal opbygge sin kapital ved at spare 25 pct. op af virksomhedens overskud. Når selskabet har opnået en kapital på 50.000 kr. er der mulighed for at omregistrere det til et anpartsselskab. Desuden kan der ikke udbetales udbytte til selskabets ejere før reserven til opbygning af selskabets kapitalgrundlag sammen med selskabskapitalen udgør mindst 50.000 kr.

Sænket kapitalkrav for anpartsselskaber

For at tiltrække virksomheder og for at øge antallet af selskabsstiftelser reduceres kapitalkravet for anpartsselskaber fra 80.000 kr. til 50.000 kr. Kravet om minimumskapital består og skal fortsat være af en størrelse, der skaber en vis troværdighed om selskabsformen og samtidig står som sikkerhed for medarbejdere og kreditorer. Ledelsens ansvar for at sikre et forsvarligt kapitalberedskab vurderes dog som et bedre instrument og derfor lempes kapitalkravet.

I forlængelse af det nedsatte kapitalkrav gives der samtidig mulighed for, at indbetaling af en overkurs ved stiftelse eller ved en kapitalforhøjelse udskydes. Det bliver således muligt for ejerne af anpartsselskaber kun at indbetale 25 % af overkursen.

Øvrige ændringer

Med indførelsen af den nye selskabsform IvS udfases muligheden for at oprette selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A.’er). Fra årsskiftet vil det således ikke længere være muligt at stifte et selskab med begrænset ansvar. Der ændres dog ikke ved oprettelsen af andelsselskaber med begrænset ansvar (A.M.B.A.) og foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A), ligesom eksisterende selskaber med begrænset ansvar kan fortsætte som hidtil.

Desuden indføres som følge af lovændringen regler om grænseoverskridende flytning af hjemsted for kapitalselskaber hjemmehørende i EU/EØS. Reglerne svarer i høj grad til selskabslovens regler om grænseoverskridende fusion.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så holder vi dig opdateret med, hvad der sker i Sparekassen. Samtidig er du med i konkurrencen om et gavekort á 500 kroner.

Tilmeld nyhedsbrev

I vores nyhedsbrev holder vi dig ajour med alt, hvad der sker i Sparekassen.

Det er gratis at modtage nyhedsbrevet, og du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Læs mere om nyhedsbrevet her