Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Ifølge Det Kriminalpræventive Råd er der omkring 35.000 danskere, der hvert år udsættes for identitetstyveri. Derfor er der nu fremsat et lovforslag om, at du via borger.dk skal kunne lave en kreditbeskyttelse på dit cpr-nummer. Forslaget kræver dog en lovændring og dermed et flertal i Folketinget, før det kan træde i kraft.

Sparekassens kunder er forsikrede

I en erkendelse af at den øgede digitalisering åbner op for en ny form for svindel, lancerede vi i 2015 forsikringsløsninger til både privat- og erhvervskunder.

Gratis forsikring i tilfælde af identitetstyveri

Alle privatkunder i Sparekassen er omfattet af en gratis kollektiv forsikring i tilfælde af identitetstyveri. Forsikringen sikrer ofrene professionel hjælp til “oprydning”, hvis skaden er sket.

Kollektiv forsikring af erhvervskunderne

Det hører heldigvis til sjældenhederne, at it-kriminelle får adgang til danske netbanker. Sker det, kan det dog få alvorlige følger, hvis virksomheden ikke er forsikret. Erhvervskunder hæfter nemlig selv for misbrug og får ikke dækket eventuelle tab i forbindelse med et evt. indbrud i virksomhedens netbank– i modsætning til private kunder jvf. gældende forbrugerlovgivning. Derfor har vi i Sparekassen en obligatorisk forsikring til alle erhvervskunder. Ved forsikring af alle erhvervskunder kollektivt, er det lykkedes for os at få udgiften ned på blot 200 kr. om året for den enkelte netbankaftale.

Digital dannelse

It-sikkerhed handler ikke kun om misbrug af identitet og hacking af netbanker. Forbrugerrådet opfordrer til, at der generelt sættes fokus på, at højne befolkningens viden om it, så vidensniveauet afspejler den hastige udvikling i samfundet.

I relation hertil har Middelfart Sparekasse lavet et samarbejde med Center for Digital Dannelse og gennemfører i uge 17 et forløb på Esbjerg Gymnasium, hvor eleverne bl.a. får indblik i netadfærd, digitale fodspor og digital identitet. I forlængelse af pilotprojektet, er det tanken at udvikle indhold til midspar.dk der kan være med til at sikre en bevidsthed om og forståelse for digital adfærd.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så holder vi dig opdateret med, hvad der sker i Sparekassen. Samtidig er du med i konkurrencen om et gavekort á 500 kroner.

Tilmeld nyhedsbrev

I vores nyhedsbrev holder vi dig ajour med alt, hvad der sker i Sparekassen.

Det er gratis at modtage nyhedsbrevet, og du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Læs mere om nyhedsbrevet her