Større tekst
- 100% +
Læs op

Ensomhed: Et stigende problem blandt danskerne

22. juli 2022

I 2017 viste 8,3 procent af den danske befolkning over 16 år tegn på svær ensomhed. Ifølge Sundhedsprofilen for 2021 er det tal steget til 12,4 procent. Det svarer til, at hver ottende dansker over 16 år. Dertil kommer 20.000 børn i alderen 11-15 år.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er ensomheden gennem de seneste år blevet et stort folkesundhedsproblem, som er årsag til mistrivsel, sygdom og for tidlig død. Derudover koster ensomhed samfundet over otte mia. kroner årligt i pleje, behandling og tabt produktion.

Ensomheden har hårdt fat i danskerne, og to års nedlukninger og social isolation har kun gjort ondt værre. Hvor 8,3 procent af den voksne befolkning i 2017 viste tegn på svær ensomhed, er tallet i 2021 steget til 12,4 procent. Det svarer til 598.000 danskere over 16 år.

Indsamlingen af data fandt sted i starten af 2021, hvor Danmark grundet covid-19 var lukket ned. Dermed viser tallet 598.000 antallet af voksne danskere, der følte sig svært ensomme under den anden nationale nedlukning.

Nedlukningen har haft en effekt på stigningen, men forskere på området påpeger, at det må formodes, at hele stigningen ikke alene kan tillægges corona. Men det er endnu uklart, om den grad af ensomhed, som er udløst under pandemien, er midlertidig eller varig.

Alle kan rammes af ensomhed

Ensomhed er en følelse, der kan opstå i forskellige livssituationer med forskellig intensitet og varighed. Man kan både føle sig ensom og alene, selv om man er sammen med andre. Og det kan ramme os alle.

Forskning viser dog, at socioøkonomiske, psykologiske og demografiske faktorer har en betydning. Derfor er ensomhed særligt udbredt blandt bestemte befolkningsgrupper.

Sundhedsstyrelsens undersøgelser viser, at forekomsten af ensomhed generelt er større blandt kvinder end mænd. Derudover er der visse grupper, hvor ensomhed er mere udbredt:

– Det er især et problem blandt de 16-29-årige, men også i den sene alderdom, hvor ensomheden tiltager fra 80-årsalderen.

– Blandt personer med længerevarende psykisk lidelse, kronisk sygdom eller handicap og/eller funktionsnedsættelse.

– Folk, som står uden for arbejdsmarkedet og ikke er under uddannelse – eller generelt har lavt uddannelsesniveau.

– Blandt hjemløse og folk, som bor på forskellige typer af botilbud, som er målrettet borgere med særlige behov og udfordringer.

– Personer med etnisk og seksuel minoritetsbaggrund.

– Folk, som sjældent deltager i fritidsaktiviteter eller sjældent har kontakt med familie og/eller venner.

Store konsekvenser ved ensomhed

Kortvarig ensomhed ikke farlig. Den er kroppens signal om, at vi har behov for kontakt. Men når ensomheden griber om sig og bliver langvarig, kan den blive et alvorligt og selvforstærkende problem, som ikke blot går ud over livskvaliteten, men kan være direkte skadelig for det fysiske og mentale helbred.

Studier viser, at ensomhed øger risikoen for blandt andet forhøjet blodtryk, søvnforstyrrelser, hjerte-kar-sygdomme, diabetes, migræne, demens, depression og slagtilfælde.

Undersøgelser viser, at der er en øget dødelighed blandt ensomme. I en analyse af Sundhedsstyrelsen estimeres det, at mænd og kvinder, der oplever ensomhed, i gennemsnit lever henholdsvis 8,9 og 6,3 år kortere end personer, som ikke oplever ensomhed. Det estimeres desuden, at ensomhed i Danmark årligt er relateret til godt 2.200 ekstra dødsfald. Det svarer til fire procent af alle dødsfald.

Hvad er ensomhed

Følelsen af ensomhed skal forstås i sammenhæng med menneskers behov for at knytte bånd til andre, indgå i fællesskaber og høre til. Ensomhed er en subjektiv følelse, der kan opstå for alle.

Læs mere
Vil du også gå med i March mod Ensomhed?
Læs mere
March mod Ensomhed
Patrick går 2.000 kilometer
Læs mere
Fællesspisning og foredrag i Middelfart
Mød Manden bag March mod Ensomhed
Læs mere
Fælles Om. Økonomien
Bliv kunde i Middelfart Sparekasse
Bliv kunde Kontakt os