Har du spørgsmål til pension? Spørg vores eksperter.

Hvem skal have glæde af dine pensionsopsparinger eller din livsforsikring, hvis du dør? Skal det være din ægtefælle/samlever, dine børn eller en helt tredje part? Det er vigtigt at tage stilling.

Kernen i begunstigelsesreglerne er, at hvis man har en livsforsikring eller pensionsordning, hvor der sker udbetaling af et beløb ved ens død, kan man aktivt bestemme, hvem udbetalingen skal gå til. Blandt andet betyder det, at eventuelle kreditorer ikke får del i pensionerne, fordi den begunstigede vil få udbetalt midlerne direkte uden om dødsboet. I de fleste ordninger er der automatisk indsat begrebet ”nærmeste pårørende” som begunstiget. Med visse begrænsninger kan man imidlertid selv angive, hvem der skal være begunstiget i ordningen.

Rækkefølgen for hvem, der bliver regnet for ens ”nærmeste pårørende”, er med de nu gældende regler:

 • Ægtefælle, registreret partner
 • Samlever, hvis I bor sammen og har gjort det i mindst 2 år, eller hvis I venter, har eller har haft barn sammen
 • Børn, børnebørn osv.
 • Arvinger ifølge testamente
 • Arvinger ifølge arvelovens regler.

Samleveren er dog kun med i rækkefølgen af “nærmeste pårørende”, for:

 • Pensionsaftaler, der er oprettet 1. januar 2008 eller senere
 • Begunstigelser, der er oprettet eller ændret 1. januar 2008 eller senere
 • De gamle og de nye begunstigelsesregler har ikke medført ændringer, hvis man er gift.

Vigtig at tage stilling

Men uanset om man er gift, samlevende eller enlig er det vigtigt, at man tager stilling til, hvem der skal have pensions- og forsikringspengene udbetalt, når man dør.

Ikke alle kan blive begunstiget

For pensionsordninger og forsikringer, hvor indbetalingerne kan trækkes fra i skat, gælder særlige regler for, hvem der kan indsættes som begunstiget, evt. ved navns nævnelse. Det kan være:

 • Nærmeste pårørende
 • Ægtefælle
 • Samlever (en navngiven person, der har samme bopæl som kontohaver/forsikringstager)
 • Fraskilt ægtefælle
 • Livsarvinger (børn, børnebørn mv.)
 • Stedbørn og deres livsarvinger
 • Samlevers børn og deres livsarvinger.

Med hensyn til hvem, der her kan regnes som samlever, gælder ikke de samme begrænsninger, som hvis samleveren skal regnes som ”nærmeste pårørende”. Der behøver ikke være tale om et ægteskabslignende forhold. Samleveren kan også være en søskende eller andre, der har samme folkeregisteradresse som kontohaver/forsikringstager.

For livsforsikringer uden fradragsret for indbetalingerne er der ikke begrænsninger for, hvem der kan indsættes som begunstiget. Det kan være en god ven, en fætter eller en velgørende forening.

Få overblik over dine ordninger

PensionsInfo er et samarbejde mellem pensionskasser, livsforsikringsselskaber, pengeinstitutter og offentlige myndigheder, og er skabt for at give dig et samlet overblik over dine pensionsordninger og dine personforsikringer. Når du henter en rapport over dine ordninger, får du et rigtig godt overblik over udbetalinger og dækninger ved pension, sygdom og død.

På siden samles de data, som leveres af leverandørerne, men du har også mulighed for selv at foretage beregning af folkepension og udvalgte pengeinstitutydelser:

 • Se din pension ved tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet ved forskellige alderstrin og sammenlign disse.
 • Beregn din folkepension og efterløn
 • Få et grafisk overblik over udviklingen i din pension fra du fylder 60 år.

Oplysninger i PensionsInfo kan alene ses af brugeren, og oplysninger gemmes ikke, med mindre du selv vælger at sende dine pensionsoplysninger til et medlem af PensionsInfo.

Du kan se alle dine ordninger og detaljerne om dem. Fx indbetaling,udbetalingstidspunkt, forsikringsdækninger og meget mere. Du kan også udskrive en samlet rapport med alle dine pensionsoplysninger.

Sådan får du adgang til PensionsInfo

Via netbanken har alle kunder adgang til PensionsInfo – klik på fanen ”Links” i venstremenuen.
Pensionsinfo link

En god forberedelse

Vi anbefaler, at du besøger PensionsInfo, før du tager et møde med din rådgiver. Det giver dig et godt overblik, og du kan tage en udskrift med til rådgiveren, så I har et godt udgangspunkt for et møde

Middelfart Sparekasses pensionsrådgivere, Ole B. Lange, Lone Ellgaard Juul og Lone Christensen, giver dig svar på dine spørgsmål om pension…

Spørg vores pensionsrådgivere

Når det gælder din pension er god rådgivning ofte det, der kan gøre en forskel.
Du er altid velkommen til at booke et møde, men her har du mulighed for at skrive og få hurtigt svar:

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så holder vi dig opdateret med, hvad der sker i Sparekassen. Samtidig er du med i konkurrencen om et gavekort á 500 kroner.

Tilmeld nyhedsbrev

I vores nyhedsbrev holder vi dig ajour med alt, hvad der sker i Sparekassen.

Det er gratis at modtage nyhedsbrevet, og du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Læs mere om nyhedsbrevet her