På en aktiekonto får du ingen rente, men til gengæld får du mulighed for at få et attraktivt aktieafkast, hvis prisen på de underliggende aktier stiger. Aktieafkastet opgøres og udbetales, når bindingsperioden på aktiekontoen ophører efter knap 4 år. Aktieafkastet kan ikke blive negativt, så din eneste risiko er altså den rente, som du giver afkald på i perioden.

Bemærk at tegningsperioden på alle tre aktiekonti er lukket

Bemærk: Tegningsperioden er lukket

15 af de største selskaber

På vores aktiekonto Globale Aktier 2017 får du ingen rente, men til gengæld får du mulighed for at få et attraktivt aktieafkast, hvis prisen på de underliggende aktier stiger. Aktieafkastet opgøres og udbetales, når bindingsperioden på aktiekontoen ophører efter knap 4 år. Aktieafkastet kan ikke blive negativt, så din eneste risiko er altså den rente, som du giver afkald på i perioden.

Middelfart Sparekasse har til formålet udvalgt 15 globale aktier, som skal skabe afkastet på aktiekontoen. Der er tale om store, veletablerede selskaber med en stærk position på det globale marked.

* Det oprindelige niveau på 50 %, var udtryk for et konservativt estimat baseret på daværende markedsvilkår. De 48 % skyldes, at den seneste måneds nervøsitet på aktiemarkederne har medført faldende kurser og stigende volatilitet (udsving). Sidstnævnte har fået den faste afkastfaktor til at falde, mens de faldende kurser på den anden side betyder, at startkurserne bliver låst fast på et lavere, og dermed mere attraktivt niveau. Læs mere om fast afkastfaktor i folderen nederst på siden.

INDSKUDSPERIODE 16.9.2013 – 4.10.2013
STARTDATO 14. oktober 2013
OPHØRSDATO 6. oktober 2017
BELØB TIL UDBETALING PÅ OPHØRSDATO Indskud + Aktieafkast
FAST AFKASTSFAKTOR 48 % * 48 % *
FØRTIDIG OPGØRELSE Førtidig opgørelse af aktiekontoen vil ske til den af Middelfart Sparekasse opgjorte markedsværdi, fratrukket en dekort på 2 % af indlånet.

Ultimokurs (til brug for skatteberegning)

Start Markedsværdi Kommentar
31.12.2014 100 Da ultimokursen er på 100 er der ingen indberetning til skat for 2013

Bemærk: tegningsperioden er lukket

Ny investeringsmulighed
– uden at sætte formuen på spil!

Nu kan du med ro i sindet investere på det globale aktiemarked. Med vores nye ”Aktiekonto – Globale aktier 2018”, bevarer du muligheden for et attraktivt afkast på din aktieinvestering – uden risikoen for tab.

På aktiekontoen Globale Aktier 2018 får du ingen rente, men til gengæld får du mulighed for at få et attraktivt aktieafkast, hvis prisen på de underliggende aktier stiger. Aktieafkastet opgøres og udbetales, når bindingsperioden på aktiekontoen ophører efter 4 år. Aktieafkastet kan ikke blive negativt, så din eneste risiko er altså den rente, som du giver afkald på i perioden.

Gennem aktiekontoen investerer du indirekte i 15 af de største og mest veletablerede globale aktieselskaber i verden. Der er tale om store, veletablerede selskaber med en stærk position på det globale marked. Den underliggende aktiekurv består bl.a. af McDonald’s, Toyota og danske Novo Nordisk, som forventes at skabe afkastet på aktiekontoen.

Begrænset periode

Aktiekonto – Globale Aktier 2018 udbydes i en begrænset periode fra mandag d. 3. marts til og med fredag d. 21. marts 2014.

Fakta om Aktiekonto – Globale aktier 2018

INDSKUDSPERIODE 3.3.2014 – 21.4.2014
STARTDATO 25. marts 2014
OPHØRSDATO 26. marts 2018
BELØB TIL UDBETALING
PÅ OPHØRSDATO
Indskud + Aktieafkast
FAST AFKASTSFAKTOR Forventeligt ca. 40 %, underlagt et minimum på 30 %
FØRTIDIG OPGØRELSE Førtidig opgørelse af aktiekontoen vil ske, til den
af Middelfart Sparekasse opgjorte markedsværdi,
fratrukket en dekort på 2 % af indlånet.

Bemærk: tegningsperioden er lukket

Ny investeringsmulighed – uden at sætte formuen på spil!

Middelfart Sparekasse åbner nu op for en ny aktiekonto, hvor den traditionelle rente er erstattet med muligheden for et afkast, der følger aktiemarkedet. Men kun hvis aktiekurserne stiger, for hvis de falder, er du sikret mod tab. Ved kontoens udløb får du nemlig som minimum dit indskudte beløb tilbage.

Aktiekontoen ”Europæiske Aktier 2018” er et tilbud til dig, der vil puste lidt liv i opsparingen, uden at løbe den store risiko.

Middelfart Sparekasse har, i samarbejde med Garanti Invest, valgt et indeks, ”iSTOXX Europe Next Dividend Low Risk 50 Index”, sammensat af 50 europæiske aktier, som skal skabe afkastet på aktiekontoen. Der er tale om alsidige og veletablerede selskaber med en stærk position på det europæiske marked.

Gode muligheder

Forventningerne til de europæiske aktiemarkeder er generelt positive. Selv om aktiekurserne allerede er steget en del de senere år, har de europæiske aktier fortsat et betydeligt efterslæb i forhold til eksempelvis de amerikanske. Der er derfor gode muligheder – især hvis den europæiske økonomi igen kommer yderligere op i gear.

På kontoen er dit indskud bundet i 4 år, og du får ingen løbende rente i perioden. Til gengæld får du muligheden for at opnå et attraktivt aktieafkast, hvis kursen på de underliggende aktier samlet set har udviklet sig positivt.

Begrænset periode

Du har mulighed for at benytte dig at denne attraktive investeringsmulighed i en begrænset periode fra den 17. november til og med den 12. december 2014.

Fakta om Aktiekonto – Europæiske aktier 2018

INDSKUDSPERIODE Fra den 17. november 2014 til den 12. december 2014
STARTDATO 5. januar 2015
OPHØRSDATO 14. december 2018
BELØB TIL UDBETALING
PÅ OPHØRSDATO
Indskud + Aktieafkast (afkastet kan IKKE være negativt)

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så holder vi dig opdateret med, hvad der sker i Sparekassen. Samtidig er du med i konkurrencen om et gavekort á 500 kroner.

Tilmeld nyhedsbrev

I vores nyhedsbrev holder vi dig ajour med alt, hvad der sker i Sparekassen.

Det er gratis at modtage nyhedsbrevet, og du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Læs mere om nyhedsbrevet her