Livssikring

Tryghed er i høj grad at vide, at din familie er sikret økonomisk, hvis du selv dør eller bliver ramt af en ulykke. Når du står midt i livet med ægtefælle og børn, har du et stort ansvar for fremtiden – ikke mindst økonomisk – og du ønsker sikkert som de fleste at sikre familien, hvis du selv dør.

Død eller ulykke er tragisk for en familie. Hvad har dine efterladte mest brug for, hvis der sker dig noget alvorligt? Mens du er sund og rask, er det en god idé at spænde et sikkerhedsnet ud under din økonomi. For hvis der pludselig sker dig noget alvorligt, er det for sent.

Du kan sørge for at give dig selv og din familie økonomisk tryghed, uden at det koster dig dyrt.

Forsikringen Kundeforsikring – Lån og Kredit indfrier først din restgæld i pengeinstituttet og er udbetalingen stor nok, så udbetales det overskydende beløb enten til dig eller din
familie.

Forsikringen gælder, indtil du er fyldt 67 år

Hvad dækker forsikringen?

Forsikringssummen kommer til udbetaling, hvis du dør som følge af sygdom eller ulykke, eller hvis du bliver mindst 25% invalid (méngrad) som følge af en ulykke inden udgangen af det kalender år, hvori du fylder 67 år.

Hvem kan tegne forsikringen?

Det kan 18-59-årige kunder , hvis de lever op til helbredskravene.

Fremtiden kan være hård, hvis familien bliver ramt af alvorlig sygdom eller dødsfald. Også økonomisk.

Livsforsikring er for de kunder, som gerne vil sikre sine nærmeste en udbetaling, hvis kunden dør og hvor det er muligt selv at få penge udbetalt, hvis kunden bliver syg eller invalid i et omfang så man aldrig mere kommer til at kunne arbejde.

Hvem kan tegne en livssikring?

Det kan 18-59-årige kunder i pengeinstituttet, hvis de lever op til helbredskravene.

Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen udbetales til din nærmeste pårørende ved død. Hvis du har valgt invalidesum, udbetales forsikringen ved varigt tab af mindst 2/3 af erhvervsevnen.

Forsikringen dækker, uanset om kunden dør eller mister erhvervsevne på grund af sygdom eller ulykke.

Forsikringen dækker indtil udgangen af det år, hvor du fylder 67 år.

Sparekassen giver dig mulighed for at tegne livsforsikring til selvstændige erhvervsdrivende og virksomhedens nøglepersoner. Det er også muligt at tegne erhvervslivsforsikringen for at sikre kompagnoner.

Hvem kan tegne en erhvervslivsforsikring?

Forsikringen kan tegnes af/til selvstændige erhvervsdrivende og/eller nøglepersoner i en virksomhed. Ved nøglepersoner forstås personer, der har en funktion som virksomhedens økonomi er afhængig af. For at kunne tegne forsikringen skal du være fyldt 18 år, men endnu ikke 60 år. Det er en forudsætning for tegning, at der opgives CVR-nummer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så holder vi dig opdateret med, hvad der sker i Sparekassen. Samtidig er du med i konkurrencen om et gavekort á 500 kroner.

Tilmeld nyhedsbrev

I vores nyhedsbrev holder vi dig ajour med alt, hvad der sker i Sparekassen.

Det er gratis at modtage nyhedsbrevet, og du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Læs mere om nyhedsbrevet her