Menu 
Print
Share Button

Se de vejledende priser og renter på vores enkeltprodukter

Bemærk: vilkår fastsættes individuelt og afhænger af kundeforholdets omfang, tilbudt sikkerhed og øvrige forretninger med Sparekassen.

Ved oprettelse af nyt engagement til nye kunder og engagementer, der overflyttes fra andet pengeinstitut, betaler Sparekassen normalt oprettelsesomkostningerne.

Iflg. nye God-skik-regler skal vi fra 01.07.2013 klassificere lån og kreditter med pant i fast ejendom, der er større end 100.000 kr. Da alle sparekasselån og kreditter ydes til variabel rente, betyder det, at de risikoklassificeres i kategorien GUL. Hvis du vil læse bekendtgørelsen: Klik her.

Indlån

Udlån

Udvalgte ydelser

Komplet oversigt – incl. ændringer på vej

MasterCard Kredit med kreditoplysninger

 

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • kontakt@midspar.dk • CVR 24 74 48 17
  • Middelfart Sparekasse er i lighed med øvrige danske pengeinstitutter under tilsyn af Finanstilsynet