Menu 
Print Friendly
Share Button

Pensionsbillede

Hvad er en aldersopsparing?

Aldersopsparing er en ny type pensionsordning, som pr. 1. januar 2013 har afløst kapitalpensionen.

Hvem kan oprette en aldersopsparing?

Aldersopsparing kan oprettes af alle – dog senest 15 år efter din pensionsudbetalingsalder. Ved pensionsudbetalingsalder forstås tidspunktet 5 år før folkepensionsalderen.

Hvor meget kan man indbetale på aldersopsparing?

Maksimumgrænsen for indbetaling reguleres årligt. I 2015 må den årlige indbetaling på aldersopsparingen ikke overstige 28.600 kr.

Hvornår og hvordan udbetales aldersopsparingen?

Du kan vælge at få udbetalt din aldersopsparing den dag, hvor du har opnået din pensionsudbetalingsalder (ved pensionsudbetalingsalder forstås tidspunktet 5 år før folkepensionsalderen). Du har dog også mulighed for at vente helt op til 15 år fra denne dato, før pengene skal udbetales. Udbetalingen er skatte- og afgiftsfri.

Opsparingen kan udbetales på én gang. Det er dog også muligt, at få opsparingen udbetalt over flere gange. Du kan fortsat indbetale til aldersopsparing, selv om du har fået en udbetaling.

Vær opmærksom på, hvor meget du indbetaler på aldersopsparingen
Det er vigtigt, du holder øje med, hvor meget du indbetaler på aldersopsparingen. Hvis du årligt indbetaler mere end 28.600 kr. (2015), vil du blive pålagt en ekstraafgift. Hvis det for meget indbetalte beløb bliver stående på aldersopsparingen, skal du betale 20 % i afgift af det beløb, der overstiger 28.600 kr. Afgiften på 20 % opkræves af SKAT via din årsopgørelse.

Du har dog også mulighed for at overføre det overskydende beløb til en ratepension eller en livrentepension, forudsat at der er plads til det indenfor indbetalingsloftet. Vælger du denne løsning, er afgiften 4 %, samtidig med at du vil opnå fradrag for det beløb, der overføres til ratepension eller livrente.

I Middelfart Sparekasse sikrer vi, at du hos os ikke kan komme til at indbetale mere end det maksimale beløb på 28.600 kr. Men har du en aldersopsparing et andet sted, fx via din arbejdsmarkedspension, er det vigtigt, at du fortæller os det, så vi også kan tage højde for denne indbetaling

Fordele ved aldersopsparing:

  • Afkastet på din aldersopsparing bliver kun beskattet med 15,3 % årligt
  • Du kan ikke trække dine indbetalinger fra i skat – til gengæld skal du heller ikke betale skat af pengene, når du skal have dem udbetalt
  • Opsparingen kan udbetales fra den dag, du når din pensionsudbetalingsalder – og 15 år frem
  • Udbetalingen kan ske på en gang eller over flere gange
  • Du kan fortsat indbetale på aldersopsparingen – selv om du har fået en udbetaling
  • Udbetaling fra aldersopsparing bliver ikke modregnet i folkepensionen

Aldersopsparing, faktaark – klik her

Book et møde om pension – klik her

Spørg pensionseksperten – klik her

Læs pjece med anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet

Tilmeld dig Middelfart Sparekasses nyhedsbrev, så holder vi dig ajour med alt, hvad der sker i Sparekassen.

Tilmeld nyhedsbrev

I vores nyhedsbrev holder vi dig ajour med alt, hvad der sker i Sparekassen.

Det er gratis at modtage nyhedsbrevet, og du kan til enhver tid afmelde dig igen.

Læs mere om nyhedsbrevet her