Menu 
Print
Share Button

Træ

Pension i Middelfart Sparekasse

- få råd og vejledning her

Pension er en sikkerhed for dig og din familier, mens du stadig er i den erhvervsaktive alder. Vi anbefaler at få tjekket din pension med jævne mellemrum. Læs nedenstående folder, og kontakt din rådgiver.

Dine ønsker – og din pension

Når vi rådgiver dig om pension, tager vi udgangspunkt i det liv, du gerne vil leve som pensionist. Det giver os en målestok for, hvor meget du skal spare op. Derefter ser vi på alle de brikker, der bidrager til din pension. Vi kommer hele vejen rundt, og ud over arbejdsmarkedspension, tjenestemandspension, folkepension og ATP ser vi på:

  • Opsparing i form af aktier og obligationer
  • Opsparing i hus og sommerhus
  • Opsparing på ratepension og aldersopsparing

På den måde skaber vi det nødvendige overblik over hele din opsparing – en forudsætning for at kunne tilrettelægge din pension. Har du en ægtefælle, kan vi samle jeres brikker til ét billede og rådgive jer om, hvordan I bedst sikrer jer selv og hinanden.

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • kontakt@midspar.dk • CVR 24 74 48 17
  • Middelfart Sparekasse er i lighed med øvrige danske pengeinstitutter under tilsyn af Finanstilsynet