Menu 
Print
Share Button

Solid og velindtjenende sparekasse

Middelfart Sparekasse leverer et resultat efter skat på 27,5 mio. kr. i regnskabsåret 2013. Resultatet svarer til de overordnede forventninger i forhold til Sparekassens “Strategi 2015 – Den gyldne middelvej”. Bestyrelse og direktion betegner således resultatet som tilfredsstillende.

Vækststrategien lykkes
Middelfart Sparekasses Strategi 2015 er en vækststrategi, hvilket afspejler sig tydeligt i regnskabet:

  • En stigning i indlånet på 10 %
  • En stigning i udlånet på 5 %
  • En stigning i nettorente- og gebyrindtægter på 9 %
  • En stigning i antal medarbejdere fra 182 til 227
  • En nettotilvækst på 5.000 kunder til nu næsten 52.000 kunder

En betydelig vækst findes også i Sparekassens egenkapital, som i løbet af de seneste 12 mdr. er steget fra 642 mio. kr. til nu 728 mio. kr. Stigningen i egenkapitalen er en kombination af den tilfredsstillende indtjening og en fortsat stærk opbakning fra Sparekassens garanter.

- En tilfredsstillende udvikling, der cementerer Middelfart Sparekasse som et solidt og velindtjenende pengeinstitut, der har likviditeten og soliditeten til at støtte op om vores kunders finansieringsbehov i hele Sparekassens markedsområde, siger Martin Nørholm Baltser.

Pressemeddelelse Årsregnskab 2013 – klik her

Årsrapport 2013 – klik her

Soliditetsfolder 2014 – klik her

Risikoredegørelse 2013 – klik her

Lønpolitik 2013 – klik her

Redegørelse vedr. lønpolitik 2013

  • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • kontakt@midspar.dk • CVR 24 74 48 17
  • Middelfart Sparekasse er i lighed med øvrige danske pengeinstitutter under tilsyn af Finanstilsynet