Menu 
Print Friendly
Share Button

Solid og velindtjenende sparekasse

Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat på 73,1 mio. kr. i regnskabsåret 2014 mod 22,4 mio. kr. i 2013. Resultatet ligger klart over målet i Sparekassens Strategi 2015 samt budgettet for 2014, hvor der var budgetteret med 40 – 60 mio. kr. Resultatet betegnes som meget tilfredsstillende.

Vækststrategien lykkes

Sparekassens Strategi 2015 er en kontrolleret vækststrategi, hvilket afspejler sig tydeligt i årsregnskabet 2014:

  • En stigning i indlånet på 15,9 %
  • En stigning i udlånet på 9,5 %
  • En stigning i nettorente- og gebyrindtægter på 11,9 %
  • En stigning i antal medarbejdere fra 232 til 260
  • En nettotilvækst på 4.300 kunder til nu næsten 56.300 kunder.

Egenkapitalen er vokset betydeligt

Sparekassens egenkapital er steget fra 728 mio. kr. til 854 mio. kr. gennem de seneste 12 måneder. Der er tale om en betydelig stigning i egenkapitalen som et resultat af den meget tilfredsstillende indtjening og en fortsat stærk opbakning fra Sparekassens garanter.

“Det er en særdeles positiv udvikling, der cementerer Middelfart Sparekasse som et solidt og velindtjenende pengeinstitut. Vi har likviditeten og soliditeten til at støtte op om vores kunders finansieringsbehov i hele Sparekassens markedsområde”, siger adm. direktør Martin Nørholm Baltser.

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 – klik her

Årsrapport 2014 – klik her

Soliditetsfolder2014 – klik her

Risikorapport 2014 – klik her

Lønpolitik – klik her

Governance Redegørelse 2014 – klik her