Menu 
Print Friendly
Share Button

Bestyrelsen-marts-2015

Middelfart Sparekasse er en garantsparekasse, hvis øverste myndighed er repræsentantskabet.

Repræsentantskabet har ansvaret for at udpege bestyrelsen og godkende regnskabet.

Bestyrelsen varetager den overordnede strategiske ledelse, den finansielle og ledelsesmæssige kontrol af Sparekassen samt løbende vurdering af direktionens arbejde.

Bestyrelsen er pr. 25. februar 2015 sammensat således:

  • Allan Buch, bestyrelsesformand – Bundgarnsfisker
  • Ulrik Sørensen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem – IT konsulent
  • Pia K. Nielsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem – Afdelingsdirektør
  • Åge Almtoft, bestyrelsesmedlem og revisionsudvalg – Direktør
  • Bo Smith, bestyrelsesmedlem – Udviklingskonsulent
  • Bo S. Rosendahl, bestyrelsesmedlem – Direktør
  • Lars J. Jeppesen, bestyrelsesmedlem – Tømrermester
  • Claus Nielsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem – Erhvervsrådgiver
  • Jan Melgaard, direktør

Læs bestyrelsens forretningsorden

Læs om bestyrelsens udvalg

I sommeren 2012 offentliggjorde Finanstilsynet særlige krav til finansielle virksomheders bestyrelsers kompetencer. I oktober 2012 indsendte Middelfart Sparekasses bestyrelse sin evaluering til Finanstilsynet, der tog evalueringen til efterretning uden bemærkninger.

Resultatet af evalueringen kan læses her