Menu 
Print Friendly
Share Button

Bestyrelse2013

Middelfart Sparekasse er en garantsparekasse, hvis øverste myndighed er repræsentantskabet.

Repræsentantskabet har ansvaret for at udpege bestyrelsen og godkende regnskabet.

Bestyrelsen varetager den overordnede strategiske ledelse, den finansielle og ledelsesmæssige kontrol af Sparekassen samt løbende vurdering af direktionens arbejde.

Bestyrelsen er pr. 19.03.2013 sammensat således:

 • Allan Buch, bestyrelsesformand – Bundgarnsfisker
 • Ulrik Sørensen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem – IT konsulent
 • Helle L. Gregersen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem – CSR ansvarlig
 • Pia K. Nielsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem – Afdelingsdirektør
 • Åge Almtoft, bestyrelsesmedlem og revisionsudvalg – Direktør
 • Niels Anker Michaelsen, bestyrelsesmedlem – Advokat
 • Bo Smith, bestyrelsesmedlem – Udviklingskonsulent
 • Bo S. Rosendahl, bestyrelsesmedlem – Direktør
 • Lars J. Jeppesen, bestyrelsesmedlem – Tømrermester

Læs bestyrelsens forretningsorden

Læs om bestyrelsens udvalg

I sommeren 2012 offentliggjorde Finanstilsynet særlige krav til finansielle virksomheders bestyrelsers kompetencer. I oktober 2012 indsendte Middelfart Sparekasses bestyrelse sin evaluering til Finanstilsynet, der tog evalueringen til efterretning uden bemærkninger.

Resultatet af evalueringen kan læses her

 • © Middelfart Sparekasse • Havnegade 21 • 5500 Middelfart • kontakt@midspar.dk • CVR 24 74 48 17
 • Middelfart Sparekasse er i lighed med øvrige danske pengeinstitutter under tilsyn af Finanstilsynet